فناوری‌های دیجیتال صنعتی

گذر از راهکارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی به انقلاب چهارم صنعتی؛

 

ماموریت‌ها 

 

  • توسعه فناوری و ارائه راهکارهای جامع سازمانی/صنعتی متمرکز (Industry 4.0) برای سازمان‌های مقیاس بزرگ و ملی 
  • توسعه راهکارهای یکپارچه ابری
  • پیمانکاری پروژه‌های ICT و توسعه راهکارهای شهر هوشمند در فناپ زیرساخت و کنسرسیوم‌های سپندار و سپندار ایرانیان
  • طراحی و تولید راهکارهای سخت‌افزاری دیجیتال مورد نیاز گروه و بازار فاوا
شرکت‌های فناپ این حوزه

مأموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش روز جوانان ایرانی بود که با عنایت خداوند محقق گردید.

سکوی خلق آینده

فایل لوگوهای فناپ