Logo
EN
فناوری‌های ارتباطی

از فیبرهای زیرزمینی تا امواج رادیویی؛

 

ماموریت‌ها

 

  • توسعه شبکه مخابراتی ثابت مدرن در کشور و راه‌اندازی یک اپراتور ترکیبی FMC 
  • تامین خدمات و فناوری‌های ارتباطی موردنیاز گروه مالی پاسارگاد
شرکت‌های فناپ این حوزه