شرکت ها

با گسترش کسب و کارمان، برای بهره‌گیری از ساختاری چابک و ارائه زنجیره ارزش کامل، اقدام به
تفکیک مراکز مسئولیت کرده ‌و هلدینگ فناپ را شکل داده‌ایم.

ابرآروان

ابرآروان

نوآوری و شتابدهی

اروند

اروند

تولید سخت افزار و پرداخت و تجارت الکترونیک

آدونیس

آدونیس

فروش و پشتیبانی خودپرداز(مالی)

آرناتک

آرناتک

شرکت بهکاوان نوآور آرنا

باران تلکام

باران تلکام

باران تلکام

پارسا

پارسا

خدمات راهبری دستگاههای خودپرداز

توسعه ارتباطات

توسعه ارتباطات

 ایجاد و بهره برداری شبکه اینترنت پرسرعت

داتکس

داتکس

داده پردازارن تدبیر و سرمایه

داتین

داتین

شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم

شناسا

شناسا

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر

فرافن

فرافن

هوشمند سازی فضای آموزشی

کاران

کاران

دانش پژوهان فناوری کاران