شبکه پول‌رسانی خودپرداز های خارج از شعب

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

|

اشتراک‌گذاری

بازگشت به صفحه پروژه‌ها

توضیحات درباره پروژه

خدمت محوری شرکت پارسا، توسعه شبکه تجهیزات بانکی خارج از شعب (از جمله خودپرداز) برای بانک­ها و موسسات مالی-اعتباری می­باشد که به شکل کلید در دست، ارائه می­شود.

پول­رسانی و جمع آوری وجوه نقد و انتقال کالاهای گرانبها ( مدیریت وجوه نقد) از دیگر خدمات پارسا محسوب می شود.

و اما خدمت متمایز شرکت پارسا بهینه سازی چرخه پول نقد در مسیر خودپرداز، شعب، خزانه و ... می باشد تا بدینوسیله هزینه های رسوب دارایی بانکها را کاهش دهد.

شرکت‌ها

مأموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش روز جوانان ایرانی بود که با عنایت خداوند محقق گردید.

سکوی خلق آینده

فایل لوگوهای فناپ