چرا ایجاد کسب و کار اولویتی جدید برای رشد است؟

چرا ایجاد کسب و کار اولویتی جدید برای رشد است؟ مترجم: میلاد قاسم زاده، رئیس واحد بازاریابی و ارتباطات یکپارچه فناپ

بخش اول

این موضوع به شرکت‌ها در تنوع بخشی به درآمدهای خود و همگامی با مشتریان و بازارهای متغیر کمک می‌کند، اما متصدیان اغلب فاقد مهارت‌هایی هستند که نیاز دارند.

ایجاد کسب و کار بالاترین اولویت برای رشد سازمانی شرکت‌ها در دوره‌ی پاندمی کووید 19 است. نتایج نشان می‌دهد شرکت‌هایی که ایجاد کسب و کار را اولویت قرار می‌دهند، مایل هستند از رقبای خود سریع‌تر رشد کنند، به شوک‌های اقتصادی واکنش نشان داده و تحمل و تاب آوری بیشتر دارند و تا زمانی که در ایجاد کسب و کار تجربه به دست می‌آورند، توفیق بیشتری در آن می‌بینند. اما تمام شرکت‌ها موفق نمی‌شوند، بلکه فقط 24 درصد از کسب و کارهای جدید که در ده سال گذشته شروع شده‌اند، امروزه حرفه‌هایی در مقیاس بزرگ هستند.

دیدگاه‌هایی در مورد اثرات

بررسی بیش از 800 شرکت اجرایی مربوط به صنایع، بخش‌ها و مکان‌های جغرافیایی برای روشن شدن تفاوت‌های بین مجریان مشاغل و کسانی که کناره گیری کرده‌اند _ تا جاییکه می‌دانیم این اولین تحقیق توسعه‌ای برای کشف مشارکت کسب و کار بود _ نشان داد که تاثیر 52 درصد از مجریان کسب و کار که سه اولویت بالا یا بالاتر از آن را برای رشد در نظر می‌گیرد، بیشتر است.

همچنین دریافتیم که دسته کوچکی از شرکت‌ها به میزان دو برابری استارت آپ‌ها با پتانسیل بالاتر (24 درصد در برابر 8 درصد) موفق می‌شوند. تجربه‌ی این شرکت‌ها روش موفقی را در شروع و توسعه‌ی کسب و کارهای جدید نشان می‌دهد. همچنان که شرکت‌های بیشتری این اقدامات موفقیت آمیز را انجام می‌دهند، موج جدید نه تنها از تلاش‌های کار آفرینی بلکه می‌توانست از تلاش‌های بین شغلی به وجود آید. این کار رشد سازمانی را ارتقا داده و چشم اندازهای شرکت را بهبود می‌بخشد و به بالاترین مرتبه‌ی اجرا می‌رساند.​

حتی قبل از پاندمی، تجربه ما نشان می‌داد که ایجاد کسب و کار برای شرکت های متصدی که دنبال استفاده از مدل‌های شغلی نوآورانه محصولات و خدمات برای مقابله با تهدیدات و فرصت‌های جهان دیجیتالی بودند، اهمیت بیشتری داشت. بحران کووید 19 این روند را شتاب بخشیده و تقویت کرده است.

در بسیاری از صنایع، پاندمی قوانین را بازنویسی کرده است و فرضیاتی را به وجود آورده که در حال از بین بردن یا تهدیدی برای نابودی جریان‌های درآمدی کنونی هستند. البته جایگزینی درآمد از دست رفته به یافتن شکل‌های جدیدی از رشد نیاز دارد و در حالی که M&A بخش اساسی دستورالعمل رشد باقی می‌ماند، افزایش P/E بالا می‌ماند و دستیابی‌ها می‌تواند پرهزینه باشد. علاوه بر این رشد سازمانی اغلب برگشت‌های بیشتری از درآمد را برای سهام داران به نسبت معامله گران به وجود می‌آورد؛ حتی در روزهای عادی.

ما چهار رویکرد متفاوت را نسبت به رشد سازمانی بررسی کردیم و فهمیدیم ایجاد کسب و کار بین آنها از همه مهم‌تر بود. 74 درصد از شرکت هایی که ایجاد کسب و کار را روش اصلی خود در نظر گرفته‌اند، بالاتر از میانگین نرخ صنایع رشد کردند. فقط 58 درصد از شرکت‌هایی که روش های متفاوتی را ترجیح دادند، موفق شدند. عجیب نیست که مجریان خیلی زیادی ایجاد کسب و کار را به عنوان سه اولویت بالا در سال 2020 قرار دادند (نمودار1) و این شرکت ها پول خود را در جایی استفاده کردند که اولویت‌هایشان به طور متوسط یک سوم سرمایه سازمانی خود به ایجاد کسب و کار اختصاص داشت و بیش از دوبرابر سرمایه‌های ساکن بود.

تغییر در راستای ایجاد کسب و کار به چند بخش یا سازمان محدود نمی‌شود. در تمام بخش‌های که بررسی کردیم، توجه خاصی به ایجاد کسب و کار در برنامه مشارکتی می‌کنند. ​

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه