دومین مدرسه تابستانی سیاست گذاری علم و فناوری،اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم

برگزاری دومین مدرسه تابستانی سیاست گذاری علم و فناوری،اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم به میزبانی فناپ و بامحوریت «صنعت فین تک در ایران»

این رویداد با حضور شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ و رضا قربانی رئیس هیأت مدیره راه‌پرداخت برگزار شد.

در این نشست شهاب جوانمردی با اشاره به موضوع روندها وابرروندهایی موجود عنوان کرد:

از آنجایی که با یک تغییر پارادایمی رو به رو هستیم نیاز به تغییر سیاست ها داریم. همچنین امروز با حضور شبکه های اجتماعی به دلیل ابعاد سیاسی و اجتماعی که در سطح خانواده با آن رو به رو هستیم این فضا نیازمند قانون گذاری جدید است. وی در ادامه افزود، ما در الگو برداری از نسخه های قوی دنیا مشکلی نداریم اما نمی توانیم در اجرا درست عمل کنیم و دلیل این امر عدم ظرفیت موجود برای سیاست گذار، آن هم به دلیل عدم واکنش مناسب و به موقع نسبت به فناوری است.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه