فاوای شهرداری تبریز و فناپ دست همکاری می دهند

مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز، روز گذشته در یک برنامه فشرده با مدیران فناپ، بر سر امکان سنجی برای اجرای پروژه های مشترک دور میز مذاکره نشستند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فناپ، این برنامه با حضور مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تبریز و معاونان وی، در ساختمان فناپ زیرساخت آغاز شد و به امضای صورتجلسه ای برای ارائه طرح هایی در زمینه راه اندازی پارکینگ هوشمند، ساختمان هوشمند و پیشنهاد اجرای پایلوتی برای بکارگیری اینترنت اشیاء در فضای سبز شهری، سیستم روشنایی و جمع آوری زباله انجامید.

این مذاکرات در ساختمان فناپ تلکام ادامه پیدا کرد و طرفین قول همکاری های مشترک جدیدی به یکدیگر دادند.

تهیه طرحی در قالب امکان سنجی به منظور ارائه خدمات اینترنت و تلویزیون اینترنتی به 15 هزار نفر از کارکنان شهرداری تبریز، بازنگری و تصمیم گیری به منظور ورود مجدد فناپ تلکام به حوزه فیبر نوری در تبریز و ارائه طرح فازبندی شده در این خصوص، بازدید از مرکز داده شهرداری تبریز و بررسی امکان تجاری سازی آن، و نیز ارائه طرح پایلوت برای فعالسازی خطوط تلفن داخلی سه ساختمان شهرداری از جمله موضوعات مطرح شده بود.

در ادامه، مذاکرات با همراهی مدیران فناپ پرداخت و فناپ سافت، در ساختمان نگار که تیم پرداخت فناپ آنجا مستقر است دنبال شد.

ارائه مدل هایی برای پیاده سازی پرداخت خرد و NFC در شهر تبریز، ارائه طرح نرم افزاری برای مدیریت کارت، پیشنهاد طرح هایی برای مدیریت کلیه مباحث پرداخت و همچنین بهره گیری از پروژه سیناپس جزو مفاد این صورتجلسه بود.

زمان بندی برای ارائه طرح ERP در تبریز نیز از موضوعات مطروحه میان سازمان فاوای شهرداری تبریز و فناپ سافت بود.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه