تحقیق و توسعه در ITS ایران ضعیف است

گفتگو با مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ‌زیرساخت:

تحقیق و توسعه در ITS ایران ضعیف است

مهدی ایزدیار، مدیرعامل فناپ‌زیرساخت است. وی که زمانی راهبری پروژه‌هایی ملی و کلان نظیر توسعه زیرساخت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، طراحی و پیاده‌سازی سامانه کارت هوشمند سوخت، کارت ملی هوشمند و شبکه ملی شباب را بر عهده داشت، هم‌اینک سکاندار راهبری پروژّ‌های زیرساختی در هلدینگ فناپ است. او در این گتگو ضمن تشریح مفهوم شهر هوشمند و اشاره به الزامات تحقق این پروژه، از دلایل عدم موفقیت صنعت ITS در ایران نیز برایمان می‌گوید.

منظور از شهر هوشمند چیست و این شهر را با چه شاخص هایی از لحاظ زیرساختهای آی تی می توان ارزیابی کرد؟

شهر هوشمند اصطلاحي بدیع نيست، اما در سالهاي اخير با تمرکز بر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ایجاد و یكپارچه سازي زیرساختها و خدمات رساني بهتر به شهروندان، این اصطلاح از محبوبيت فراواني برخوردار شده و شهر هوشمند يا هوشمندسازي شهرها، به عنوان مدلي براي رفع مشكلات و معضلات متداول شهري و تبدیل شهرها به مكاني بهتر براي امرار معاش و زندگي راحت تفسير شده است. به طور کلی شهر هوشمند، شهري است که بر وضعيت کليه زیرساختهاي اصلي خود شامل راهها، پلها، تونل ها، ریلها، راههاي زیرزميني، فرودگاهها، بنادر، ارتباطات، آب، برق و حتي ساختمان هاي بزرگ، با بكارگيري بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات نظارت دارد و سعي دارد خدمات شهري را یكپارچه نمايد. شهر هوشمند با يكپارچه كردن خدمات شهري مي تواند از منابع خود بهره بيشتري جسته، برنامه هاي تعيين سطوح سرويس SLA و رضايت شهروندي را بهتر عملي کند و به پایش در همه ابعاد ایمني و امنيتي شهر بپردازد و در عين حال هنر ارائه سرويس مطلوب را به نمايش بگذارد.

براي ارزیابی شهر هوشمند و اينكه بدانيم چه ميزان از مفهوم شهر هوشمند در يك شهر رخنه كرده است مي بایست به هریک از 6 شاخص شهر هوشمند توجه كنيم این شاخص ها عبارتند از:

1)مردم هوشمند: که مرتبط با سرمايه¬هاي انساني است که می توان با شاخص هایی همچون میزان نقش شهر هوشمند در ارتقاء سطح مهارت و شایستگی های شهروندان و ميزان مشارکت در زندگی اجتماعی با ابزارهاي ICT ارزیابی کرد.

2)اقتصاد هوشمند: که مرتبط با رقابت پذيري بوده و با معیار هایی همچون میزان نوآوری، کارآفرینی الكترونيكي و تمایل به فعالیت های بین المللی و يا حضور در بازارهاي جهاني ارزیابی می گردد.

3)حكمراني هوشمند: که مرتبط با جريان آزاد اطلاعات و میزان مشارکت در تصمیم گيری ها و شفافیت حکمرانی است. كليه سرويس هاي دولت الكترونيك در اين شاخص دسته بندي شده است.

4)تحرک هوشمند: که عمدتا مرتبط با حمل ونقل هوشمند می باشد و در برگیرنده شاخص های همچون ايجاد نظم شهري،‌مديريت ترافيك شهري، مديريت خطوط هوايي و ريلي و زميني هوشمند، و به عبارت ديگر، کمک به سهولت دسترسي محلي، دسترسي کشوري و بين المللي ارزیابی می شود.

5)زندگی هوشمند: که با شاخص هایي نظير تاثیر بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه ارتباطات اجتماعي بصورت الكترونيكي(شبكه هاي اجتماعي هدفمند و تخصصي) و ... ارزیابی می شود.

6)محيط زيست هوشمند: که با شاخص هایی همچون نقش زيرساخت هاي فناوري اطلاعات شهري در حفاظت از محیط زیست، برنامه ريزي كنترل آلودگي هوا، صیانت از مراتع و فضای سبز شهری، مدیریت پایدار منابع و ... سنجیده می شود.

مهمترین الزاماتی که منجر به پیش رفتن به سمت یک شهر هوشمند از لحاظ زیر ساخت آی تی می¬شود از نظر شما چیست؟

-رونق بخشیدن به اقتصاد شهری، و توسعه محیط کسب و کار و ایجاد سازمانهای الکترونیکی که شاخص های عمومی کسب و کار، صنعت و تجارت شهر را بهبود می بخشد.

-توسعه صنعت ICT در شهر و ایجاد اشتغال بر پایه فناوری اطلاعات

-جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و توسعه تجارت الکترونیک

-ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان و آموزش الکترونیکی

-جذابیت شهر برای اسکان نیروهای متخصص و توسعه زندگی کاری الکترونیکی(Teleworking)

-افزایش شاخص های گردشگری و بین المللی شدن ارتباطات یک شهر

-ارائه خدمات شهری به صورت الکترونیک در تمام مدت شبانه روز

-استقرار دولت الکترونیک و کاهش هزینه در ارتباطات سازمانهای دولتی در درون یک شهر

موارد فوق انگیزاننده های اصلی برای توسعه مفهوم شهر الکترونیک می باشد و هرچه نیازهای مذکور برای مدیران شهری بیشتر ملموس شود حرکت برنامه های توسعه شهری به سمت شهر الکترونیک بیشتر خواهد شد.

در حال حاضر فناپ زیرساخت چه محصولات و خدماتی را و در چه گستره ای به مشتریانش ارایه می دهد. می توان در 9 رده کسب و کاری زیر بیان کرد:

1)مشاوره، مدیریت طرح،عاملیت چهارم، GC

2)طراحی و راه اندازی شبکه گسترده (WAN و LAN) و راه اندازی تجهیزات اکتیو و پسیو شبکه شامل Cisco HP Juniper EMC

3)مشاوره، طراحی، تأمین و تدارک، تولید، اجرا و نصب، پشتیبانی و سرمایه گذاری در حوزه سامانه های حمل و نقل هوشمند(ITS)

4)طراحی و اجرای مراکز Monitoring شامل NOC SOC CCTV

5)طراحی ایجاد و اجرای مراکز داده و همچنین طراحی و تامین تجهیزات زیرساختی و محیطی مراکز داده مانند :

Fire Fighting ، UPS ، Power، Generator ، Cooling , Lighting ، Access Control ، Cabling

6)تجهیز شعب بانک ها و مراکز اداری، صنعتی و تجاری

7)امنیت: شامل امنیت فیزیکی و امنیت شبکه ای

8)طراحی و راه اندازی سرویس های تخصصی فناوری اطلاعات از جمله: Voip ، Unified Communication، Cloud ، Identity management

9)پشتیبانی شعب بانکی

یکی از پروژه های مهمی که فناپ زیرساخت به آن می پردازد موضوع ITS است. در ابتدا فکر می¬کنید چه دلایلی باعث شده تا الان در این حوزه پیشرفت مورد نظر را در ایران نداشته باشیم؟

حوزه ITS در کشور ما صنعت جوانی است. لذا وقتی صنعت خودرو بعد از سالها مونتاژ و تولید هنوز جای پای مناسبی در کشورهای منطقه نیافته است لذا انتظار خارق العاده ای از صنعت ITS نمیتوان داشت. با این حال درست است که سطح تکنولوژی مورد استفاده در ایران فاصله معنی داری با دنیا دارد ولیکن آغاز خوب و کم هزینه تری نسبت به صنعت خودرو و سایر صنایع دیربازده داشته است. از این روی ضعف در تحقیق و توسعه در این صنعت و عدم سرمایه گذاری معنوی دولت در این بخش، فقدان ارتباطات جهانی قدرتمند و وجود تحریم ها به عنوان مانع در استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، عدم توجه کافی به سرمایه گذاری در این حوزه، عدم توجه به منحنی عمر تکنولوژی در دنیا و بکارگیری تکنولوژیهای منسوخ و نیز غفلت از تربیت سرمایه های انسانی متخصص و مجرب در این حوزه از دلایل عدم موفقیت صنعت ITS در کشور بوده است.

متمایزترین پروژه ای که در حال حاضر دارید انجام می دهید کدام پروژه هست و چرا؟

متمایزترین و بزرگترین پروژه حال حاضر فناپ زیرساخت، طرح توسعه زیرساخت و نظارت تصویریِ هلدینگِ میدکو، مشتمل بر طراحي، تأمين و نصب سيستم نظارت تصويري و زيرساخت‌هاي شبکه داخلي کارخانه‌های کنسانتره سيرجان، احیاء مستقیم بردسیر، کک‌سازی زرند، فولاد زرند، کنسانتره زرند، فروسیلیس همدان و بابک مس ایرانیان بوده است که بین شرکت فناپ و هلدینگ میدکو منعقد و فعالیت های اجرائی آن از ابتدای سال 1394 آغاز گردید. این پروژه که در رده صنعتی قرار می¬گیرد از چندین حوزه کسب و کاری شرکت از واحدهای مهندسی گرفته تا واحدهای تامین و تدارک، اجرا و عملیات را درگیر نموده است و یک مرکز مدیریت پروژه PMO با ساختاری چابک، وظیفه برنامه ریزی و هدایت و سازماندهی این طرح بزرگ را برعهده گرفته است. طرح توسعه زیرساخت های ICT هلدینگ معدنی میدکو سهم قابل توجهی در درآمد و ارتقای مهارت فنی و تکنولوژیکی شرکت داشته و هم به لحاظ درآمدی و هم به لحاظ عملیاتی هسته اصلی پروژه های شرکت را تشکیل می دهد.

به نظر شما انجام پروژه هایی مثل میدکو در چه صنایع دیگری احساس می شود؟

با توجه به اینکه بسیاری از بخش های دولتی و خصوصی به سمت هوشمندسازی فعالیت های خود در بستر فناوری اطلاعات می روند درس آموخته های پروژه میدکو می تواند در صنایع معدنی و صنایع سنگین و نیز ساختمان های بزرگ و عظیم، نظیر Mall ها و مجتمع های بزرگ تجاری و شهرک های صنعتی و بنادر و فرودگاهها و گمرک و صنعت ریلی مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه