پرداخت الکترونیکی

پرداخت الکترونیکی

محصولات و خدمات

  • اپلیکیشن ماناپی
  • آوند
  • انواع درگاه‌های پرداخت الکترونیک
  • انواع کارت‌های پرداخت

  • تولید کارت‌خوان بانکی و رول کاغذ
  • ارائه تجهیزات و خدمات پرداخت الکترونیک به 
  • اپلیکیشن کیف پول همراه کیپاد

مشتریان

بانک سپه
بانک صادرات
بانک رسالت
بانک مهر
بانک دی
بانک گردشگری
بانک حکمت
بانک رفاه
تجارت الکترونیک دی
فناوری اطلاعات حکمت
مجموعه ارم

شرکت‌ها