فناوری‌‌های مالی و پرداخت

فناوری‌های مالی و فراتر از آن؛

 

ماموریت‌ها 

 

  • پیشروی گروه مالی پاسارگاد در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتقای نظام خدمات مالی و پرداخت (بانک، بیمه و...) با به‌کارگیری آخرین فناوری‌های روزآمد 
  • توسعه سهم بازار خارج گروه مالی پاسارگاد و بازارگشایی منطقه‌ای
شرکت‌های فناپ این حوزه

مأموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش روز جوانان ایرانی بود که با عنایت خداوند محقق گردید.

سکوی خلق آینده

فایل لوگوهای فناپ