فناوری‌های سبک زندگی دیجیتال

فناوری در خدمت زندگی: ساده‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر؛

 

ماموریت‌ها

 

  • گسترش محصولات دیجیتالی با هدف کاهش هزینه سبد مصرف خانوار و بهبود تجربه کاربری در پیوند با خدمات مالی و پرداخت گروه مالی پاسارگاد
  • تمرکز بر مشتریان آینده - محصولات آینده با تمرکز بر نیازمندی‌های نسل لبه
شرکت‌های فناپ این حوزه

مأموریت اولیه فناپ در ابتدا، طراحی و تهیه راهکار بانکی بومی ایرانی با توجه به تخصص و دانش روز جوانان ایرانی بود که با عنایت خداوند محقق گردید.

سکوی خلق آینده

فایل لوگوهای فناپ