اسیر چارچوب‌های ساختاری نشویم

علیرضا صابری انصاری، معاون برنامه‌ریزی و تحول سازمانی فناپ

| ادامه

معجزه آی‌سی‌تی

سید صابر امامی، مدیر توسعه بازار فناپ

| ادامه

ناگزیریم به هوشمندسازی

حسین اسلامی، قائم‌مقام مدیرعامل و معاون توسعه کسب‌و‌کار فناپ

| ادامه

بازخوانی قصه‌ای بی‌پایان

محمد جلالیان، معاون توسعه محصول شرکت اتیک

| ادامه

دولت ذی‌نفع اصلی تجارت الکترونیکی

محمد نژادصداقت، مدیرعامل شرکت اتیک

| ادامه

انتقال شبکه بومی پرداخت به کشورهای همسایه

محمد نژادصداقت، مدیرعامل شرکت اتیک

| ادامه

الزامات تولید سخت‌افزارهای بانکی

شاهین جوانمردی، مدیرعامل شرکت ارونتک

| ادامه

در چند قدمی پیاده‌سازی کامل NFC

محمد جلالیان، معاون توسعه محصول اتیک

| ادامه

شبکه بومی پرداخت را باید حفظ کرد

فرهنگ فرزان، معاون توسعه کسب و کار اتیک (زیرمجموعه فناپ)

| ادامه