پیوند چشم با ماشین

آیا به زودی و در طول حیات ما کامیوترها مانند ما انسان‌ها و یا حتی بهتر از ما دنیا را خواهند دید؟ آیا کامپیوترها می‌توانند مانند یک کودک نام اشیاء پیرامون خود را بیاموزند و با آنها تعامل کنند؟ آیا می‌توانند چهره‌ها را به خاطر بسپارند و احساسات را تشخیص بدهند؟

| ادامه