فرنام

فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد ماندگار

گذشته

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد ماندگار (فرنام) در سال 1387 تحت عنوان شرکت پرشین افزار ماندگار با سرمایه گذاری شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد(فناپ) و همکاری جمعی از فارغ التحصیلاندانشگاه های برتر کشور و همچنین حضور مدیران با تجربه حوزه فناوری اطلاعات و ماشین های اداری، تاسیس گردید. هدف از به وجود آمدن این شرکت، برطرف کردن نیازهای گروه مالی پاسارگاددر زمینه تامین و پشتیبانی از سخت افزار های رایانه ای، ماشین های اداری و مواد مصرفی این تجهیزات بوده است. در سال 1394 مدیران ارشد شرکت با هدف گسترش دامنه خدمات خود تصمیم به ادغام شرکت با واحد امداد IT شرکت فناپگرفته و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات امداد ماندگار (فرنام) را تاسیس نمودند.هدف از این ادغام، ایجاد شرکت برتر کشور در زمینه تامین، نصب، پشتیبانی و نگهداری نرم افزار و تجهیزات سخت افزاری متعلق به شبکه بانکی و غیربانکی با رعایت سطح سرویس معقول (SLA)در جهت افزایش رضایت مشتر بوده است.

جایگاه

بهبود مستمر هدف بزرگ و زیبایی در حوزه پشتیبانی می باشد، اما رسیدن به آن نیازمند تعهد مدیران و طی شدن یک مسیر مشخص در کلاس جهانی است. برنامه ای استراتژیک که دستاورد آن کاستن از هزینه پشتیبانی، افزایش طول عمر تجهیزات، پیشگویی خرابی و پیشگیری از شکست، کاهش زمان بین دو خرابی MTBFو کاهش زمان تعمیرات MTTRخواهد بود.

اطلاعات تماس :

مدیر عامل : جعفر دولت آبادی

شماره تماس : 88756172

آدرس :  

خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، پلاک 167، ساختمان کیهان- طبقه 4 واحد 8 

 

هولدینگ فناپ